Nghệ Thuật

A collection of 1 post

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Kim Dung có trí tưởng tượng rất phong phú và khả năng miêu tả ngoại hình, tâm lý nhân vật rất tài tình. Sau khi tìm hiểu thì được biết Kim Dung từ